BORSOD MTB SERIES

4. FUTAM – Kazincbarcika

2024. június 23.

A verseny az MKSZ szabályainak, illetve jelen versenykiírásnak megfelelően kerül lebonyolításra.

A verseny nyílt, így azon kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül mindenki elindulhat, aki aláírásával tudomásul veszi a jelen versenyszabályzatot. Versenyengedély nem szükséges.

SZERVEZŐK:

Kerékpár Klub Kazincbarcika

Versenyigazgató: Hacsi Ákos

Mobil: +36 20 214 6550

E-mail: info@team3k.hu

VERSENY IDŐPONTJA:

2024. június 23. vasárnap, 9:00 óra

VERSENY HELYSZÍNE (VERSENYKÖZPONT, VERSENYIRODA, NEVEZÉS):

Kazincbarcika – Csónakázó – tó

A Csónakázó – tó mellett elhelyezkedő Várdombi Játszótér mellett helyezkedik el a versenyközpont.

GPS: 48°14'40.8″N 20°37'32.6″E

Térkép: https://goo.gl/maps/PxNNGNMWZqifDbC8A

PARKOLÁS:

Az újonnan létesült Vízi komplexum parkolójában , illetve a Hajcsár úton előre kijelölt helyeken lesz lehetőség a parkolásra. Megkérünk mindenkit, hogy füves területre autóval ne parkoljanak, ezeket hagyják szabadon.

LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ:

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház - Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76, 3526

PÁLYA ADATOK:

RAJTSZÁMÁTVÉTEL:

A versenyközpontban 9:00-12:00 között

TECHNIKAI ÉRTEKEZLET A VERSENY NAPJÁN:

9:30-kor a nevezési sátornál

12:10-kor a nevezési sátornál

PÁLYABEJÁRÁS A VERSENY NAPJÁN:

Nagy pályán 9:30-10:30-ig

Közepes pályán 9:30-10:30-ig

Mini pályán 9:30-9:50-ig

PROGRAM:

A várható körszámok a verseny előtti technikai értekezleten válnak véglegessé. Eső esetén a pálya hossza rövidítésre kerül, vagy a körszámot csökkentik a szervezők. Fejvédő használata a verseny folyamán és a pályabejárás során is kötelező! A parkban elhelyezkedő futópályán kerékpározni tilos!

Extrém időjárási viszonyok esetén a futamok félbeszakításra kerülhetnek!

IDŐMÉRÉS

A versenyen elektronikus (chipes) időmérését a SportKrono.hu szolgáltatja. A rajtszámok a verseny után visszaszedésre kerülnek!

NEVEZÉS:

A versenyen csak ELŐNEVEZÉSSEL LEHET RÉSZT VENNI.

A nevezés kizárólag az előnevezési díj befizetésével válik érvényessé, amelyet a rendező számlájára kell átutalni.

Regisztrációs határidő: 2024. június 20. 24:00 óra

Nevezési díj beérkezésének határideje: 2024. június 21. 12:00 óra

Kérnénk mindenkit, hogy a gördülékenyebb nevezést segítve a nevezési oldalra kattintva a szükséges adatok és a nevezési feltételek elfogadásával nevezzen elő.

NEVEZÉSI DÍJAK:

Kazincbarcikai lakcímmel rendelkező versenyzőknek a nevezés ingyenes! Feltétele az előregisztráció!

UTALÁSI ADATOK:

Számlatulajdonos: Kerékpár Klub Kazincbarcika

Számlaszám: 10402472-50515154-57511009

Számlavezető bank: K&H Bank

IBAN: HU48 1040 2472 5051 5154 5751 1009

SWIFT kód: OKHB HUHB

A közleménybe kérjük beírni a versenyző nevét és klubját!

Egyesületi csoportos nevezések esetén kérjük a csapatvezetőket, hogy küldjenek versenyzői listát az info@team3k.hu címre!

DÍJAZÁS:

Minden kategória első három helyezettje érem díjazásban részesül.

A versenyen az MKSZ szabályai érvényesek.

Egyéb szabályok: a versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt.

EGYÉB SZABÁLYOK:

 • A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt.
 • A verseny kizárólag rendezésre alkalmas körülmények között kerül lebonyolításra. Amennyiben előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni a versenyt, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.
 • Extrém időjárási viszonyok esetén a futamok félbeszakításra kerülhetnek!
 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt az újonnan kijelölt pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza és a nevezési díjat az alábbiak szerint visszafizeti:
 • a nevezési díj 70 %-át a sztornó számla kiállítását követő 5 napon belül
 • míg a további 22%-át a sztornó számla kiállítását követő 120 napon belül
 • Amennyiben a Szervező fenti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Viharos időjárás esetén a szervező a versenyt bármikor ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a pályabírókon keresztül, illetve a rajtban hangosbemondón keresztül teszi meg, illetve a közösségi médiában vagy a wwwbmtbseries.hu oldalon keresztül is tájékoztat.
 • A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről:
 • A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek.
 • A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak.
 • Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom.
 • Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek.
 • Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.

SZERVEZŐK:

Kerékpár Klub Kazincbarcika

Versenyigazgató: Hacsi Ákos

Mobil: +36 20 214 6550

E-mail: info@team3k.hu

Rendező egyesület honlapja: www.team3k.hu

Jó felkészülést és versenyzést kíván a Kerékpár Klub Kazincbarcika csapata!